Продължете към съдържанието

Лесни стъпки за настройка на рутер TP-Link – модел: TL-WR842ND

1. Рутера се включва към персоналния компютър (ПК) посредством lan-кабел или безжично към лаптоп.
2. В началната страница на менюто на всеки рутер се влиза през интернет браузър (Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox и други).
3. Нужна е информация, какъв точно е Шлюза по подразбиране (Default Gateway), който е взел вашият персонален компютър или лаптоп.
В случая 192.168.0.1 Ако има съмнения се проверява Шлюз по подразбиране (Default Gateway) от Статус (Status) на мрежовата карта.
4. Този IP адрес трябва да се напише в лентата на браузъра, за да се отвори страница с менюто на рутера, като стандартен адрес на коя да е страница.
5. Изискват се потребителско име: admin и парола: admin (в случая това са по подразбиране), за достъп до менюто на рутера.


6. В ляво е менюто на рутера; в средата е работната среда, в която се нанасят промени по настройките; в дясно се обяснява значението на всяка посочена функция.
7. Минималните настройки, които трябва да се променят, са настрйките на WAN порта и настройките на безжичната свързаност. Съответно на опция Network с подменю WAN,  опция Wireless с подменю Wireless Settings и опция Wireless Security.

8. За да се настрои правилно рутера, в съответствие с предлаганата услуга се избира от менюто на рутера – в ляво Network, последван от избор на подменю WAN. В работната среда се отбелязва опция Dynamic IP и задължително се натиска бутон Save, по-долу в същата среда.

9. За да се смени името на рутера, от менюто му се избира опция Wireless и подменю Wireless Settings. В работната среда, в полето след SSID1 се изписва името, с което ще се търси, като безжична мрежа с лаптоп/смартфон. Добавят се отметки на опции Enable Wireless Router Radio и Enable SSID Brpadcast. Задължително настройките се запаметяват с бутон Save.

10. За да влязат в сила промените, менюто предлага, да се рестартира устройството. Всеки път, когато менюто поиска рестарт е желателно той да се направи. Рестарта подсигурява успешното прилагане на промените.

11. Парола на безжичната мрежа се задава, като от менюто на рутера се избира опция Wireless и подменю Wireless Security. В работната среда се поставя отметка пред WPA-PSK/WPA2-PSK. Избира се Версия (Version): WPA2-PSK, настройка Encryption се оставя Automatic. В полето PSK Password се въвежда желана парола /в случая, като пример е зададена Вашата парола/. В полето след настройка Group Key Update Period – период на обновяване на паролата, трябва да се въведе минимум 30, ако се остави 0, то тя не се обновява. Задължително се запазват настройките с бутон Save.
12. Рестарт на рутера.
13. Изчаква се между 60 и 90 секунди за откриване и разпознаване на мрежата.


* При наличие на проблеми с настройката на вашият рутер, можете да ми се обадите на телефон 088 582 00 72, за да ви помогна.