Продължете към съдържанието

Монтаж и настройка на сателитна антена за лично ползване


Основните изисквания при избора на място за монтаж на сателитна антена са:

  • свободен достъп по направление на спътника;
  • антената трябва да се намира на минимално разстояние от телевизора;
  • максималната дължина на кабела между антената и телевизора да е 100 метра;
  • терасата на вашия дом или апартамент трябва да се намира в посока на спътник, като няма особено близко дървета, здания или други съоръжения;
  • друг удобен вариант за монтаж на сателитна антена това е покривът на вашия дом;

И така на терасата или на покрива е необходимо да закрепите основа за сателитната антена, след което да я настроите с помощта на съответните прибори.

Ще разгледаме процеса на монтиране на сателитна антена, която приема програми само от един спътник.

Първият етап е монтирането на антената съгласно инструкциите.

Втори етап

Във фокуса на антената да монтирате конвертора, при което облъчвателя на конвертора трябва да е разположен във фокуса на огледалото на антената. Ако след монтирането на антената имате свободен достъп до нея и до блока на конвертора, ще можете визуално да оцените качеството на сигнала. Ако леко местите конвертора ще получите възможност да регулирате разстоянието. Обикновено всички конвертори имат отметки с определящи положения. Съединете конвертора с коаксиалния кабел, като единия край се свързва с конвертора, а другия с приемника. Сателитната антена вече подготвена и може да я монтирате на по-рано закрепената основа. Когато закрепвате основата, имайте предвид, че тя трябва да издържи не само на теглото на антената, но и да устои на климатичните условия, като силен вятър. Визуалната настройка на антената се осъществява с помоща на спектроанализатор, като контролира качеството на приемане на сигнала. Включвайки приемника и телевизора към спектроанализатора, на екрана ще се появят характерен шум от смущения от конвертора, след това настройваме приемника на честота по съответните таблици на по-мощен канал, бавно и плавно въртим антената около оста и и на екрана на телевизора ще получим изображение, в съответствие с избраните програми.

Последният етап от програмирането на приемника трябва да се извърши в съответствие с инструкциите. Необходимо е да настроите и запомните параметрите на сигнала в паметта на приемника, които съответстват на различните програми.


За повече информация – Телефон: 088 582 00 72