Продължете към съдържанието
Начало » Избор за сечението на проводник

Избор за сечението на проводник

Как да направите избор за сечението на проводник?


От данните, съдържащи се в следната таблица, може приблизително да се избере сечение на проводника в зависимост от мощността и тока на консуматора, както и подходящ предпазител за съответния токов кръг.

Определение на електрическия ток

Електрическият ток е скоростта на потока на електрическия заряд в електрическо поле, обикновено в електрическа верига.
Използвайки аналогия на водопроводната тръба, можем да визуализираме електрическия ток като воден ток, който тече в тръба.
Електрическият ток се измерва в ампер (единица).

Изчисляване на електрически ток

Електрическият ток се измерва чрез скоростта на протичане на електрически заряд в електрическа верига:

i ( t ) = dQ (t) / dt


Пример за избор на сечение на проводник:

Задача: Да се захрани електронагревателен уред с мощност (W )= 4.75 kW с меден проводник, положен в кабелен канал или гофриран маркуч.

Изчисляване на тока: I = W/U. Напрежението ни е известно: 220 V. Съгласно формулата консумираният ток е I = 4750/220 = 21.6 A.

По условието на задачата захранващия кабел ще бъде положен в пластмасов кабелен канал, което е равносилно на скрита инсталация. Проводниците са от мед. Затова при избора на сечение на проводника се насочваме към колона “скрита инсталация”, подколона “мед”. От тази колона търсим клетка с най-близката по-голяма стойност на тока – 27.0 A. Необходимото сечение на проводника е 4 кв. мм.

Забалежки:
* – еднофазна мощност;
** – за преминаване към трифазна мощност е необходимо данните от колоната да се умножат по 1.732 (квадратен корен от 3).