Продължете към съдържанието
Начало » Датчици за движение

Датчици за движение

Често вместо електрически ключ за управление на осветлението се използва датчик за движение и осветеност. Датчикът за движение реагира на инфрачервена светлина. При появата на движещ се обект в контролираната зона датчикът включва осветлението, а след изтичането на предварително зададен интервал от време осветлението се изключва.

Датчикът за движение и осветеност е приложим за вътрешно и външно осветление, навсякъде където трябва да бъде осветено при преминаване на човек, или търсенето на ключове затруднява и където може да се забрави включено осветлението – около къщи, магазини, паркинги, коридори, фоайета и други. За всеки случай се настройва индивидуално време на работа на уреда (лампата) след получаване на сигнала за включване. По този начин може да се избере, например, при преминаване през коридора осветлението да се включва за 1 минута, при влизане в тоалета за 6 минути и така нататък. При повторно получаване на сигнал след изтичане на зададеното време, лампата се включва отново. Датчикът има и функция за следене на външната осветеност. Благодарение на нея, лампата пред входната врата, например, може да се включва при преминаване до датчика само през тъмната част на денонощието. С един датчик може да се управляват няколко лампи, които се включват едновременно.

Датчикът има регулатори, с които се настройват следните параметри:

  1. Чувствителността на датчика за движение, така че електрическата верига да не се включва, например, при преминаване на дребни домашни животни;
  2. Прага на осветеност, при който да сработи осветлението (обикновено от 5 до 1000 lux);
  3. Времето за светене – обикновено от 5±3 секунди до 12±3 минути.

Електрическата схема за свързване на датчика е представена на фиг. 1.