Продължете към съдържанието
Начало » Обикновена схема на осветление

Обикновена схема на осветление

Това е най-простата и разпространена схема на осветление, при която един източник на светлина (една група източници) се управлява от една точка. Типичен пример за използването на тази схема е кухнята – влизате в кухнята и включвате светлината, излизате и я изключвате от същото място.

За реализирането на тази схема се използва ключ сх.1 (обикновен ключ). Той има две точки на присъединяване и един контакт на изключване.

Някои производители, прилагат към електрическите ключове, които произвеждат, схема на свързване.

Електрическа схема

Електрическата верига между фазата и лампата (източника на светлина) се прекъсва от обикновен ключ (ключ сх.1).

 

Монтажна схема

Много хора, които не са професионални електротехници, правят ремонт на електрическите си инсталации самостоятелно. Нещо повече, сами изграждат електрически инсталации в новопостроени помещения. Някои от тях, обаче, изхождат от принципа «правя го така, както е начертано». И реализират инсталацията с единични (ПВА1 или ПВА2) «незащитени» проводници, т.е. твърди или гъвкави проводници, имащи единична изолация. Специално за такива хора по-долу е показана монтажната схема с една разпределителна кутия. Ако вместо една лампа се включва група от лампи, кабелите за допълнителните лампи се свързват паралелно на кабела на начертаната в схемата лампа.